Budowanie zespołu – jak stworzyć idealny zespół do pracy?

Budowanie zespołu – jak stworzyć idealny zespół do pracy?

Bez zgranego i dobrze zbudowanego zespołu żadna, nawet najlepiej zarządzana firma nie będzie funkcjonowała sprawnie. Atmosfera, przepływ informacji, współpraca i wzajemne wsparcie to klucz do płynności pracy i realizacji celów.

Jak więc z grupy pracowników stworzyć zgrany zespół? Jakie narzędzia mogą usprawnić jego działanie? Odpowiedzi szukajcie w naszym artykule!

Lider zespołu

Na czele każdego zespołu musi stać lider. Osoba, która swoimi zdolnościami interpersonalnymi będzie w stanie rozdzielać zadania, rozwiązywać konflikty, egzekwować i motywować swoich współpracowników.

Bardzo ważne dla każdej grupy jest poczucie, że w razie jakichkolwiek problemów ich lider jest zawsze otwarty na konsultacje, wsparcie i pomoc. Oprócz tego zespół powinien mieć poczucie zaufania ze strony swojego przełożonego. Monitorowanie postępów pracy, a ciągła, nadmierna kontrola to dwie odmienne sprawy. Każdy pracownik chce czuć się wartościowy, doceniony i godny powierzenia ważnych zadań.

Jasny podział ról i zadań

Aby maksymalnie wykorzystać potencjał zespołu oraz czas, który przeznaczony jest na wykonywanie danego projektu – wszystkie projekty, zadania i role każdego pracownika powinny być jasno określone i zrozumiałe.

Przy podziale pracy należy bezwzględnie wziąć pod uwagę możliwości, doświadczenie i tempo pracykażdej jednostki. Zasypywanie jednej osoby nadmiarem obowiązków lub zadaniami, do których nie ma predyspozycji lub odpowiednich kwalifikacji nie tylko nie da nam pożądanych efektów, ale wprowadzi nerwową atmosferę i zbędne frustracje.

W przypadku zespołu złożonego z osób o różnym stażu pracy i umiejętnościach warto łączyć współpracowników w mniejsze podzespoły, które będą mogły wzajemnie wspierać się w realizacji poszczególnych etapów projektu.

Niezbędne zasoby techniczne

Bez względu na posiadaną wiedzę i chęć do pracy – bez odpowiedniego zaplecza technicznego ciężko jest o sprawną organizację. Dobry system do zarządzania projektami to podstawa w średnich i małych firmach. Wymiana informacji, uporządkowanie dokumentów, możliwość zgłaszania błędów do centrali, to tylko niektóre z możliwości, jakie daje nam np. system do zarządzania projektami JIRA.

Podczas realizowania projektów dla kluczowych klientów nie ma miejsca na pomyłki i utratę cennego czasu. Dając swojemu zespołowi odpowiednie narzędzia do pracy i komunikacji – dajemy im jednocześnie maksymalne możliwości wykorzystania swojego potencjału.

Atmosfera i integracja

Choć element integracji zespołu i dbania o atmosferę w czasie pracy i odpoczynku wydaje się oczywisty, to niestety często jest zaniedbywany.

Wszystkie konflikty, problemy, czy niedomówienia w zespole powinny być rozwiązywane jak najszybciej przez osoby zainteresowane oraz lidera grupy. W przeciwnym razie dochodzi do podziałów, spadku motywacji i jakości pracy całego team’u.

Oprócz tego, co dzieje się w firmie w godzinach pracy, warto pamiętać o odpowiedni odpoczynek pracowników poza nią. Regularnie organizowane spotkania integracyjne, które odbywać się mogą w różnej formie – zacieśniają więzi, wzmacniają relację, a przede wszystkim pozwalają na oderwanie myśli od spraw zawodowych.